Coolwave AB - IT säkerhet
VÅRA TJÄNSTER

Vi har kompetens, resurser och verktyg för att analysera status på er informations-säkerhet och presentera en plan för att nå certifiering enligt ISO/IEC27001.

GAP-Analys

Vi hjälper er att genomföra en GAP-Analys som visar var Ni står idag med er informationssäkerhet i förhållande till ISO27001-Standarden.

Riskanalys

Professionellt informationssäkerhetsarbete utgår från en solid riskanalys. Riskanalysen utör grunden för att förså hotbilden, organisationens sårbarheter och därmed möjlighet att hantera riskerna på bästa möjliga sätt.

ISA/IEC 62443 Industrial Control System Security

Cyber-säkerhet för industriella styr och reglersystem (ICS - Industraial Control Systems) utvecklas bland annat med standarden ISA/IEC62443 och blir allt vanligare inom processindustrin.

Lead Implementer ISO27001

Vi tar ledarskap i att införa och förbereda er organisation inför en ISO27001-certifiering.

Inventering Av Informationstillgångar

Organisationens informationstillgångar står i centrum för en solid riskanalys. Man delar in dessa i primära och sekundära tillgångar.

Klassificering Av Informationstillgångar

Att klassificera sina informationstillgångar kräver att det finns en modell och ett regelverk som styr hur klassificering skall ske och självklart att alla i organisationen förstår och följer regelverket.

Sårbarhetsanalys

Vi hjälper er gärna med att genomföra en sårbarhetsanalys, både med informationstillgångarna i fokus men även i ett mer tekniskt perspektiv där kommunikationsnät, IT-arkitektur och infrastukturen i övrigt analyseras.

Hotbildsanalys

Som del av en riskanalys genomförs en hotbildsanalys. Den kan också utföras separat.

Business Impact Analysis

BIA låter inte lika bra på svenska. Vi gör den gärna ändå. När man väl har sin riskanalys på plats och efter stor möda och många kompromisser kommit fram till en hållbar riskhanteringsplan där säkerhetskontroller och informationssäkerheten stått i centrum, ja kanske har Ni också funderat på vad en adekvat Riskhantering kostar?

GDPR

Den Europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation EU 2016/679, infördes under 2018 och de flesta organisationer har redan vidtagit åtgärder.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå