Inventering Av Informationstillgångar

Organisationens informationstillgångar står i centrum för en solid riskanalys. Man delar in dessa i primära och sekundära tillgångar. Därför krävs det att man gör en tillgångsinventering innan en riskanalys kan genomföras. I tillgångsinventering bör varje tillgång värderas (helst monetärt) och klassificeras enligt det regelverk som organisationen fastställt. Vi hjälper er med att etablera en sund metodik för inventering och värdering av era informationstillgångar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå