GAP-Analys

Vi hjälper er att genomföra en GAP-Analys som visar var Ni står idag med er informationssäkerhet i förhållande till ISO27001-Standarden. Analysen görs i två delar, dels mot de krav som ISO27001 ställer upp för att uppnå certifieringsmognad men även mot det man i dagligt tal brukar kalla ”best practise” som mäts mot bästa möjliga informationssäkerhet. Genomförandet av analysen görs med en grundlig dokumentationsstudie, där de styrdokument och processer som redan finns implementerade granskas. Dessutom genomförs personliga intervjuer med nyckelpersoner i organisationen.

Resultatet presenteras med en rapport där man grafiskt kan se inom 7 dimensioner hur säkerhetsläget ser ut idag och således var man har behov av insatser. En GAP-Analys tar normalt 3-5 veckor att genomföra, beroende på organisationens storlek. För större organisationer med komplexa organisationsstukturer och processer, kan det ta längre tid.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå