Riskanalys

Professionellt informationssäkerhetsarbete utgår från en solid riskanalys. Riskanalysen utör grunden för att förså hotbilden, organisationens sårbarheter och därmed möjlighet att hantera riskerna på bästa möjliga sätt. I centrum för riskanalysen står organisationens informationstillgångar, dvs den information som representerar ett värde för organisationen och som allvarligt skadas om dess sekretess, integritet eller tillgänglighet går förlorad. Vi hjälper er med att genomföra denna riskanalys enligt ISO27005.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå