GDPR

Den Europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation EU 2016/679, infördes under 2018 och de flesta organisationer har redan vidtagit åtgärder. De höga böter som hotar den som hanterar personuppgifter på felaktigt sätt är skrämmande och manar till eftertanke för de flesta. Vi erbjuder en oberoende granskning av hur er organisation uppfyller kraven i förordningen och har ett egenutvecklat verktyg för denna analys. Vi har både juridisk och teknisk kompetens för att utföra dessa tjänster

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå