Coolwave AB - IT säkerhet
INTERIM MANAGEMENT

Behöver ni en industrialist med bred erfarenhet och förmåga att styra upp verksamheten?

Vi har flera med lite olika profiler från svensk och internationell industri som är insatsberedda!

Hyr en interim VD

Behöver ni snabbt få in en VD som har erfarenhet och förmåga att snabbt greppa rodret i ert företag? De flesta av oss har en civilingenjörs- eller civilekonombakgrund, med lång erfarenhet från svensk och internationell verksamhet. Många av oss har även en internationell managementutbildning (M B A) från något välrenomerat universitet och erfarenhet från alla världens kontinenter. Vi har alla arbetat i ledande ställning, i Sverige eller utomlands, oftast inom IT- och Telekomindustrin.

Hyr en interim CFO

Behöver ni någon som kan ta hand om finanserna i en övergångsperiod, eller hjälp med att upprätta Årsbokslut? Vi har interimkonsulter anpassade både för mindre företag, men även för börsnoterade bolag med höga krav på regelverksefterlevnad. Vår specialitet är att bygga moderna ledningssystem. Ekonomisk rapportering är en viktig aspekt när man bygger moderna ledningssystem. Därför är integration av ekonomisk rapportering, kvalitetssäkring och informationssäkerhet vikigt i dagens organisationsutveckling och vi hjälper er gärna med vår specialistkompetens.

Hyr en interim CISO eller CIO

Värdet av Information i våra organisationer blir allt mer ställd i centrum och därmed trycket på ledningen att säkerställa att den hanteras och skyddas på bästa möjliga sätt. Det blir därför allt vanligare att man organiserar ansvaret för detta i en centralt placerad Chief Information Officer (CIO). Beroende på organisationens storlek delegerar CIO ansvaret för Informationssäkerheten till en Chief Information Security Officer (CISO). CISOn brukar ibland rapportera till CIO, men allt oftare placeras CISOn i en parallell compliancestruktur och rapporterar till organisationens Riskchef som rapporterar till högste chef. Men alla har inte ekonomiskt utrymmer för att tillsätta dessa roller. Då kan det vara en bra lösning att hyra in en Chief Information Officer eller Chief Information Security Officer från oss. Vi skräddarsyr uppdraget så att konsulten oftast arbetar intensivt i början av uppdraget för att senare gå ned på deltid, allt efter era behov. Detta passar särskilt bra för mindre och medelstora organisationer.

Hyr en interim CTO

Har er CTO slutat eller har ni ett nytt projekt som kräver annan kompetens än vad er nuvarande CTO har? Vi hjälper er med alla tänkbara tekniska utmaningar i digitaliseringsprocesserna.

Hyr en Projektledare

Har ditt projekt spårat ur, eller saknar du någon som kan driva projekt? Vi har PMI-certifierade Projektledare som är vana att driva projekt i rätt riktning. Vi har också erfarenhet av att gå in i havererade projekt, eller projekt som helt enkelt inte gått som det var tänkt, och lyckats "ställa upp tåget på spåret igen", så att projektet kan slutföras på ett framgångsrikt sätt.

Hyr en DPO

Hyr in en "GDPR-Chef" eller som det ofta kallas "Data Protection Officer" (DPO). Vi kan hjälpa er med en sakkunning konsult som bygger upp ert GDPR-Arbete internt och säkerställer att fastställda rutiner och regler följs. Vid personuppgiftsincidenter kan DPOn leda arbetet och ansvara för korrekt rapportering och dokumentering. Detta är i de flesta fall en deltidssyssla varför vårt erbjudande blir kostnadseffektivt och professionellt.

Hyr ett Dataskyddsombud

Enligt GDPR-förodningens artikel 37, krävs under vissa omständigheter att den personuppgifstsansvarige utser ett dataskyddombud (DSO). Detta gäller framför allt myndigheter och organisationer som handhar särskilt känsliga personuppgifter. Det kan i vissa fall även gälla för organisationer som behandlar stora mängder personuppgifter, även om inte känsliga uppgifter handhas. Dataskyddsombudet representerar allmänheten och handhar framför allt frågor, rutiner och rapportering som gäller personuppgiftsförfrågningar från privatpersoner och begäran om registerutdrag. Vi kan hjälpa er med ett Dataskyddombud som kan "coacha" och bygga upp verksamheten tills egen personal tar över.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå