Klassificering Av Informationstillgångar

Att klassificera sina informationstillgångar kräver att det finns en modell och ett regelverk som styr hur klassificering skall ske och självklart att alla i organisationen förstår och följer regelverket. Det finns många olika mer eller mindre komplexa system för ett klassningsegelverk, särskilt från militärt håll där nationell säkerhet satt sin prägel på systemet. Vi anpassar detta för att passa våra kunder på optimalt sätt, enkelhet och tydligt så att det fungerar i ”vardagen” och upprättar en Informationsklassnings- och hanteringspolicy som ingår i ett ledningssystem för Informationssäkerhet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå