Hotbildsanalys

Som del av en riskanalys genomförs en hotbildsanalys. Den kan också utföras separat. En risk uppstår där ett (yttre) hot utnyttjar en (inre) sårbarhet. Självklart kan (det yttre) hotet även komma inifrån. Vi hjälper er gärna med att systematiskt gå igenom den hotbild som finns för att på bästa sätt bygga en komplett riskanalys.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå