Sårbarhetsanalys

Vi hjälper er gärna med att genomföra en sårbarhetsanalys, både med informationstillgångarna i fokus men även i ett mer tekniskt perspektiv där kommunikationsnät, IT-arkitektur och infrastukturen i övrigt analyseras. Vi tittar på hur intranät är zon-indelat och hur nätverkstopologier ser ut i ett säkerhetsperspektiv. Vi tittar vidare på hur man hanterar brandväggar och säkerhets-patchning i hela organisationen och hur kända sårbarheter hanteras. Vi genomför också penetrationstestning av er publika och interna infrastruktur.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå