Coolwave AB
OM OSS

Behöver ni en industrialist med bred erfarenhet och förmåga att styra upp verksamheten?

Vi har flera med lite olika profiler från svensk och internationell industri som är insatsberedda!

COOLWAVE AB - IT SÄKERHET

Coolwave AB är idag ett kombinerat managementkonsultbolag och nätverk av informationssäkerhetskonsulter. Bolaget har ett nätverk av fristående konsulter som har bred erfarenhet från industriellt management men också teknikkonsulter med specialistkunskap inom olika segment.

Vi tar gärna interima managementuppdrag där ett projekt har havererat eller helt enkelt inte drivs så som det varit planerat. Vi är branschneutrala men många av oss har både en Civilingenjörs- och Civilekonom-bakgrund och föredrar tekniktunga och industriella uppdrag. Vi kan gå in som Interim VD, Interim CFO, Interim CISO, Interim CTO eller som projektledare i ett teknikprojekt, litet eller stort.

Flera av oss har internationell bakgrund med många år runt om i Europa, USA, Latinamerika, Sydostasien, mellersta östern och Kina.

Ledningsystem för kvalitet och informationssäkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Vi tar gärna implementeringsuppdrag där en organistion vill uppnå ISO27001-certifiering. Vi har ett ”Tiger-team” med specialister inom alla olika delar, såsom Risk Management, Asset Management, Styrdokument och Dokumentationshantering, Access Protection, ICT-Drift, Säkerhetsmanagement, Kryptering, Fysisk säkerhet, Leverantörssäkerhet, Kontinuitetsplanering, Incidenthantering, compliance och internrevision. Vi ställer samman ett team som anpassas till storleken och utmaningen i projektet. Vi vet att vissa projekt kräver kraftinsats för att klara en certifierings-deadline. Då skjuter vi till fler specialister i projektet. Vi gör så att Ni uppnår era mål och får saker och ting på plats riktigt snabbt.

Vi samarbetar med fler större konsultbolag och även med Ramavtalsleverantörer inom offentlig upphandling. Som uppdragsgivare kan ni alltså välja att kontraktera oss direkt, eller via någon annan konsultaktör på den svenska marknaden.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå